Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Издаваштво - Правни прописи

Коментар Закона о заштити и поступању са малољетницима у кривичном поступку Републике Српске

Коментар Закона о заштити и поступању са малољетницима у кривичном поступку Републике Српске пригодно је издање за непосредну и практичну примјену у свакодневним животним ситуацијама!Настао је са намјером аутора да послужи студентима постдипломских, специјал...

Огледи о праву и правосуђу

У издању ЈУ Службени гласник Републике Српске изашла је књига правника, публицисте и судије Суда Босне и Херцеговине Бранка Перића, под насловом Огледи о праву и правосуђу. Објављивање чланака у књизи има за циљ да ширем кругу професионалне и академске јавности укаже на актуелност и обим прав...

Дикта регистар

У времену динамичних промјена у друштву које прате исто тако честе нормативно-правне новине, тешко да правник практичар може да квалитетно обавља свој посао у било којој области, без овог врло доброг водича кроз правне прописе Републике Српске и Босне и Херцеговине.Дикта регистар се састоји од г...

Коментар Кривичног законика Републике Српске

У обради ове врло обимне материје, поред Кривичног законика Републике Српске, који је на снагу ступио јула 2017. године, коришћени су домаћа и страна правна литература, упоредно-правна рјешења неких европских држава и судска пракса најзначајнијих судова у Републици Српској. “Уз сваку законску од...

Закони о раду, ПИО и правима бораца

НОВО У ИЗДАВАЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕЈавна установа Службени гласник Републике Српске издала је књигу ЗАКОНИ О РАДУ, ПИО И ПРАВИМА БОРАЦА. Књига садржи законе:- Закон о раду Републике Српске, који је објављен у “Службеном гласнику Републике Српске”, број 1/16 и ступи...

Збирка образаца Закона о кривичном поступку

Књига је приређена у обиму од 530 страница и подијељена у пет дијелова. Прва четири дијела од 430 страница садрже 348 образаца. Пети дио од 100 страница садржи разне практичне подсјетнике за примјену Закона о кривичном поступку. Обрасци су сачињени тако да се могу користити као узорак за све зак...

Стицање права власништва на основу правног посла у БиХ и Хрватској (1945-2011)

У издању ЈУ Службени гласник РС постхумно је изашла књига аутора Петра Симонетија која у потпуности освјетљава важан дио стварног али и облигационог права. На основу догматске, телеолошке, компаративне и историјске анализе теоријских института и закона у Републици Хрватској и БиХ (Републици Српс...

Поремећена прецедентизација права

У издању ЈУ Службени гласник Републике Српске и СПКД Просвјета, Градски одбор Бања Лука, изашла је књига аутора проф. др Милана Благојевића под насловом „Неуставна ретроактивна примјена инкриминације злочини против човјечности у пракси Суда Босне и Херцеговине – Поремећена прецедентизација права...

Уставност и законитост у управном спору у Републици Српској

У издању ЈУ Службени гласник Републике Српске и Универзитета за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука у децембру 2014. изашла је из штампе нова књига проф. др Милана Благојевића . Ради се о монографији под насловом „Уставност и законитост у управном спору у Републици Српској“.Књига „Уставнос...

Практикум за управни спор – са управносудском праксом

У издању ЈУ Службени гласник Републике Српске и Универзитета за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука у децембру 2014. изашле су из штампе двије нове књиге проф . др Милана Благојевића . Ради се о „Практикуму за управни спор – са управносудском праксом“.Практикум је написан на 647 страна и с...

Изборни прописи БиХ и РС са свим измјенама и допунама

Објављивање Изборних прописа Босне и Херцеговине и Републике Српске ће на практичан начин, свим учесницима у припреми и спровођењу општих избора расписаних за октобар 2010. године, помоћи да се подсјете на права и дужности у изборном процесу, а изабраним званичницима да вршење власти подреде инт...

Коментар Кривичног законика Републике Српске, друго измијењено и допуњено издање

У издању ЈУ Службени гласник Републике Српске из штампе је изашао још један рукопис из области стручне, али и научно-истраживачке литературе аналитичко-синтетичког апликативног карактера која представља незаобилазну обавезну литературу за изучавање материје кривичног права за студенте правних факулт...