| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Оглашавање у Службеном гласнику

УСЛУГЕ ОГЛАШАВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“

У "Службеном гласнику Републике Српске" могу се, према Цјеновнику, огласити:

·      КОНКУРСИ И ЈАВНИ ПОЗИВИ,

·      ОБАВЈЕШТЕЊА,

·      АКТИ ГРАДОВА И ОПШТИНА,

·      АКТИ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА,

·      СУДСКЕ ОБЈАВЕ:

- ликвидације и стечаји предузећа,

- судска обавјештења,

- упис у судски регистар

·      ЛИЧНЕ ИСПРАВЕ И ДОКУМЕНТА:

- изгубљени документи физичких лица: лична карта, возачка дозвола, потврда о власништву возила, потврда о регистрацији возила, регистарске таблице, свједочанства и дипломе, здравствене књижице, пасоши и остала документа,

   - изгубљени документи правних лица: лиценца, ПДВ увјерење, потврда о регистрацији дјелатности, зелени картон, полиса осигурања, мјеница, дозвола за рад, потврда о власништву возила, потврда о регистрацији возила, печати, штамбиљи, регистарске таблице и слично.

Електронску верзију вашег огласа (конкурса, јавних позива, обавјештења, аката градова, општина, предузећа и установа) за објаву можете доставити на е-маил: sgrs.oglasi@slglasnik.org. Додатне информације можете добити на број телефона: 051/456-344.

Електронску верзију судских објава можете доставити на е-маил: sgrs.oglasi.su@slglasnik.org или путем телефакса 051/456-342.

Да би ваш оглас био објављен у једној од ових рубрика, уз електронску верзију, коју шаљете на наведене е-маил адресе, неопходно је доставити оригинал огласа (са печатом и потписом) на адресу ЈУ Службени гласник Републике Српске, Вељка Млађеновића бб, Бања Лука.

Cijene usluga objavljivanja i oglašavanja

Уплате за документа која се објављују у рубрици ЛИЧНЕ ИСПРАВЕ И ДОКУМЕНТА треба извршити на шалтерима ПОШТА Републике Српске испуњавањем уплатнице Службеног гласника.