| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Издаваштво - Приручници

Приручник за средњу стручну спрему

У овом приручнику обрађене су сљедеће теме:1. Основи уставног уређења,2. Основи система државне управе и локалне самоуправе,3. Основе управног поступка,4. Основе радних односа и радни односи запослених у државним органима,5. Канцеларијско пословање.Овај приручник је обавезујући извор за припрема...

Приручник за вишу и високу школску спрему - Друго издање

Према Програму за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске објављеном у "Службеном гласнику Републике Српске" број 11/10 овај приручник је обавезујућа литература за припремање и полагање стручног испита.Стручни испит за рад у јавној управи - у органима државне управе, другим државни...

Лавиринт пубертета 2

Овај приручник је штампан у склопу пројекта: "Репродуктивно здравље у Републици Српској", који спроводи Академија наука и умјетности Републике Српске, а финансира Фонд здравственог осигурања.

Како родити здраво дијете?

Овај приручник штампан је у склопу пројекта "Репродуктивно здравље у Републици Српској", који спроводи Академија наука и умјетности Републике Српске, а финансира Фонд Здравственог осигурања Републике Српске.