Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Закони о раду, ПИО и правима бораца

Закони о раду, ПИО и правима бораца

Издавач: ЈУ Службени гласник Републике Српске

Књига је штампана на Б5 формату.

Цијена књиге износи 15,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.

НОВО У ИЗДАВАЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Јавна установа Службени гласник Републике Српске издала је књигу ЗАКОНИ О РАДУ, ПИО И ПРАВИМА БОРАЦА.

Књига садржи законе:
- Закон о раду Републике Српске, који је објављен у “Службеном гласнику Републике Српске”, број 1/16 и ступио је на снагу 20.1.2016. године,
- незванични пречишћени текст Закона о пензијско-инвалидском осигурању Републике Српске, који је настао од основног Закона и двије измјене и допуне,
- незванични пречишћени текст Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, чији је садржај настао од основног Закона, једне исправке и једне измјене и допуне Закона,
- незванични пречишћени текст Уредбе о борачком додатку, чији садржај је настао од основне Уредбе и једне измјене и допуне.

Незваничне пречишћене текстове наведених закона и Уредбе урадили су стручњаци запослени у ЈУ Службени гласник Републике Српске.
Књига омогућава свим институцијама, предузећима и грађанима да на једном мјесту имају прописе из области које третирају наведени закони да би их могли лакше примјењивати. Ту је знатно олакшано упоређивање и уочавање разлика између Закона о раду, који регулише питања права и обавеза, те права која се остварују подношењем захтјева за сваког појединца која проистичу из друга два наведена закона.
Упознавање са наведеним прописима омогућиће свима да ријеше многе недоумице у погледу права и обавеза из радног односа и права која проистичу из друга два закона.

За институције, предузећа, установе и друге органе и организације који наруче више књига одобравамо попуст, како слиједи:
- за купљених 3 - 5 књига попуст износи 10% од продајне цијене књиге,
- за купљених 6 и више књига попуст износи 20% од продајне цијене књиге.

Књигу можете купити у ЈУ Службени гласник Републике Српске, Ул. Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука, или наручити путем наруџбенице која се налази на сајту ЈУ Службени гласник Републике Српске.

Наруџбе можете доставити на факс: 051 456 331 и 051 456 350 или на e-mail: gorana.garaca@slglasnik.org.

Комуникацију са нама можете остварити путем телефона 051 456 351, 456 470 и 456 471, факс: 051 456 331 и 456 350. Физичка лица врше плаћање унапријед на жиро рачуне наведене на наруџбеници и достављају доказ о уплати, а правна лица врше плаћања у року од 30 дана од дана пријема књиге.