Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Коментар Кривичног законика Републике Српске

Коментар Кривичног законика Републике Српске

Поштовани,

У прилици смо да вам понудимо још један рукопис из области стручне и научне литературе изузетно значајне садржине и употребне вриједности. Ријеч је о Коментару Кривичног законика Републике Српске, чији су аутори универзитетски наставници проф. др Драган Јовашевић, проф. др Љубинко Митровић и проф. др Вељко Икановић.

У обради ове врло обимне материје, поред Кривичног законика Републике Српске, који је на снагу ступио јула 2017. године, коришћени су домаћа и страна правна литература, упоредно-правна рјешења неких европских држава и судска пракса најзначајнијих судова у Републици Српској.
“Уз сваку законску одредбу су на одговарајући начин и у одговарајућој мјери, на бази релевантно домаће и иностране правне литературе изложени појам, елементи, карактеристике и садржина појединих законских појмова и института, као и дилеме у примјени те начин рјешавања уочених недостатака и недоречености, што је од значаја за ефикасну, закониту, благовремену и квалитетну примјену законског текста.
И коначно, послије теоријског излагања законских рјешења, Коментар код великог броја законских одредби садржи и релевантну судску праксу, односно правна схватања најзначајнијих судова у Републици Српској (посебно Врховног суда Републике Српске)”, наводи се у рецензији коју потписују проф. др Велимир Ракочевић и проф. др Борислав Петровић.
Уз разноврсне научноистраживачке методе и јасан правнички стил приповиједања аутори су на разумљив начин изложили основне појмове и институте општег и посебног дијела Кривичног законика Републике Српске, па ће без сумње ова књига бити незаобилазна литература за студенте на правним факултетима у Републици Српској у редовној настави те за припрему правосудних, специјалистичких и других стручних испита и за практичаре који се у свакодневном послу сусрећу са овом материјом.
Коментар Кривичног законика Републике Српске штампан је на 736 страницa у Б5 формату са тврдим повезом и може се набавити по цијени од 70 КМ. ЈУ Службени гласник Републике Српске одобрава попуст зависно од броја наручених књига. Oд једног до пет примјерака 70 КМ, од шест до десет примјерака 65 КМ, а више од десет примјерака 60 КМ.
Све информације можете добити на телефоне: 051/456-371, 456-374, или путем e-maila marko.kelecevic@slglasnik.org.