| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Јавне набавке

АРХИВА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u javnoj nabavci usluge fizickog i tehnickog obezbjedjenja imovine

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци услуге физичког и техничког обезбјеђења имовине

05.08.2019.
Преузмите ПДФ
TD za fizičko i tehničko obezbjeđenje

Позив и тендерска документација за набавку услуге физичког и техничког обезбјеђења имовине из Анекса II дио Б, број: 24-24/19

12.07.2019.
Преузмите ПДФ
Zakljucak o ispravci greske tehnicke prirode

Закључак о исправци грешке техничке природе

23.05.2019.
Преузмите ПДФ
Osnovni elementi zakljucenih ugovora 27_maj_2019

Основни елементи закључених уговора

27.05.2019.
Преузмите ПДФ
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u javnoj nabavci usluge odrzavanja produkcionih, fotokopirnih, mreznih printera za ponovljeni LOT 1

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци услуге одржавања продукционих, фотокопирних, мрежних принтера за поновљени ЛОТ 1

22.05.2019.
Преузмите ПДФ
Odluka o ponistenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca

Одлука о поништењу Одлуке о избору најповољнијег понуђача

07.05.2019.
Преузмите ПДФ
Позив за набавку услуга техничког прегледа моторних возила из Анекса II дио Б

Позив за набавку услуга техничког прегледа моторних возила из Анекса II дио Б

05.06.2018.
Преузмите ПДФ
Poziv za dostavu ponuda za usluge tehnickog pregleda motornih vozila za potrebe Javne ustanove Sluzbeni glasnik Republike Srpske

Позив за доставу понуда за услуге техничког прегледа моторних возила за потребе Јавне установе Службени гласник Републике Српске

17.05.2019.
Преузмите ПДФ
Одлука о избору најповољнијег понуђача у услуге одржавања продукционих дигиталних копир машина RICOH

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци услуге одржавања продукционих дигиталних копир машина RICOH

14.04.2016.
Преузмите ПДФ
Поновљени поз за доставу понуде за набавку услуге физичког и техничког обезбјеђења имовине из анекса II дио Б број 30 3016

Поновљени позив за доставу понуде тендерска документација за набавку услуге физичког и техничког обезбјеђења имовине - из анекса II дио Б - број 30-3016

07.07.2016.
Преузмите ПДФ
Одлукa о избору најповољнијег понуђача у поновљеној јавној набавци услуге физичког и техничког обезбјеђења имовине

Одлукa о избору најповољнијег понуђача у поновљеној јавној набавци услуге физичког и техничког обезбјеђења имовине

16.07.2016.
Преузмите ПДФ
Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци робе тонери за RICOH копир машине PRO 907 EX, PRO 907 EXP, PRO 8100S

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци робе - тонери за RICOH копир машине PRO 907 EX, PRO 907 EXP, PRO 8100S

03.11.2016.
Преузмите ПДФ
Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци робе горива ЕУРОДИЗЕЛ 5 у 2017

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци робе - горива ЕУРОДИЗЕЛ 5 у 2017. години

17.12.2016.
Преузмите ПДФ
Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци пружање правних услуга

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци пружање правних услуга

01.03.2017.
Преузмите ПДФ
Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци робе репроматеријал за штампање

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци робе репроматеријал за штампање

29.03.2017.
Преузмите ПДФ
Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци робе машина за ковертирање

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци робе - машина за ковертирање

19.04.2017.
Преузмите ПДФ
Одлука о избору најповољнијег понуђача услуге одржавања продукционих дигиталних копир машина RICOH

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци услуге одржавања продукционих дигиталних копир машина RICOH

20.04.2017.
Преузмите ПДФ
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u javnoj nabavci robe - repromaterijal za stampanje

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци робе - репроматеријал за штампање

10.05.2019.
Преузмите ПДФ
Odluka o izboru ponudjaca i dodjeli ugovora za nabavku raznih grafickih usluga, tvrdog poveza knjiga i drugih nepomenutih usluga, broj 01-826-29_19

Одлука о избору понуђача и додјели уговора за набавку разних графичких услуга, тврдог повеза књига и непоменутих услуга

14.05.2019.
Преузмите ПДФ
Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци високо сигурносне ауторизоване холограмске фолије

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци високо сигурносне ауторизоване холограмске фолије

25.04.2017.
Преузмите ПДФ
Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци робе заштићени папир са воденим жигом и мелираним влакнима

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци робе - заштићени папир са воденим жигом и мелираним влакнима

05.05.2017.
Преузмите ПДФ
Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци разних графичких услуга, тврдог повеза књига и других непоменутих услуга

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци разних графичких услуга, тврдог повеза књига и других непоменутих услуга

02.02.2018.
Преузмите ПДФ
Позив за достављање понуде за пружање угоститељских услуга

Позив за достављање понуде за пружање угоститељских услуга

02.02.2018.
Преузмите ПДФ
Одлука о избору најповољнијег понуђача тонера за RICOH копир машине

Одлука о избору најповољнијег понуђача - тонера за RICOH копир машине

28.02.2018.
Преузмите ПДФ
Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци услуге одржавања продукционих дигиталних копир машина RICOH 30 3 2018

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци услуге одржавања продукционих дигиталних копир машина RICOH

04.04.2018.
Преузмите ПДФ
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci robe - kancelarijski i ostali materijal u 2019

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци робе - канцеларијски и остали материјал у 2019. години

30.04.2019.
Преузмите ПДФ
Одлука о избору најповољнијег пондуђача у јавној набавци продукционог принтера за црнобијелу штампу

Одлука о избору најповољнијег пондуђача у јавној набавци продукционог принтера за црно/бијелу штампу

03.07.2018.
Преузмите ПДФ
Закључак о исправци техничке грешке у Одлуци о избору најповољнијег понуђача, број 01 3196 1418, од 29

Закључак о исправци техничке грешке у Одлуци о избору најповољнијег понуђача, број: 01-3196-14/18, од 29.06.2018. године

12.07.2018.
Преузмите ПДФ
Позив за доставу понуде Тендерска документација за набавку услуге физичког и техничког обезбјеђења имовине из анекса

Позив за доставу понуде - Тендерска документација за набавку услуге физичког и техничког обезбјеђења имовине - из анекса II дио Б- број: 35-35/18

28.07.2018.
Преузмите ПДФ
Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци CTP уређаја за освјетљавање офсет плоча Б2

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци CTP уређаја за освјетљавање офсет плоча Б2

05.09.2018.
Преузмите ПДФ
Одлука о измјени и допуни Плана јавних набавки ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука за 2018

Одлука о измјени и допуни Плана јавних набавки ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука за 2018. годину

03.10.2018.
Преузмите ПДФ
MAXPAPIR

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци заштићеног папира са воденим жигом и мелираним влакнима

29.11.2018.
Преузмите ПДФ
Osnovni elementi zakljucenih ugovora 2_jun_2017

Основни елементи закључених уговора

10.12.2018.
Преузмите ПДФ
Poziv za dostavljanje ponude za pruzanje ugostitteljskih usluga

Позив за достављање понуде за пружање угоститељских услуга

23.01.2019.
Преузмите ПДФ
Odluka o izboru ponudjaca i dodjeli ugovora za nabavku raznih grafickih usluga, tvrdog poveza knjiga i drugih nepomenutih usluga

Одлука о избору понуђача и додјели уговора за набавку разних графичких услуга, тврдог повеза књига и непоменутих услуга

01.03.2019.
Преузмите ПДФ
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u javnoj nabavci tonera za produkcione, fotokopirne, mrezne printere

Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавној набавци тонера за продукционе, фотокопирне, мрежне принтере

25.03.2019.
Преузмите ПДФ
Izvod iz plana javnih nabavki za 2019

Извод из Плана јавних набавки за 2019. годину

02.04.2019.
Преузмите ПДФ
Odluka o ponistenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za nabavku kancelarijskog i ostalog materijala za 2019

Одлука о поништењу Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског и осталог материјала за 2019. годину, број Одлуке: 01-455-1/19, од 24.4.2019. године

24.04.2019.
Преузмите ПДФ
Odluka o poništenju postupka za nabavku usluge održavanja produkcionih, fotokopirnih, mrežnih printera Lot 1, broj Odluke 01-20171-11_19

Одлука о поништењу поступка за набавку услуге одржавања продукционих, фотокопирних, мрежних принтера Лот 1, број Одлуке: 01-20171-11/19, од 30.04.2019. године

30.04.2019.
Преузмите ПДФ
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjača za nabavku usluge održavanja produkcionih, fotokopirnih, mrežnih printera Lot 2, broj Odluke 01-20171-11_19

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге одржавања продукционих, фотокопирних, мрежних принтера Лот 2, број Одлуке: 01-20171-11/19, од 30.04.2019. године

30.04.2019.
Преузмите ПДФ