Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 5/20

Објављен је СГРС 5/20

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 5/20, од 23.1.2020. године, објављујемо:


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о одобравању средстава за социјално збрињавање радника, број: 04/1-012-2-3643/19

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-17/20

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3649/19

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3650/19

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3651/19

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3652/19

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3646/19

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3647/19

Одлука о утврђивању услова за продужење рока на који је додијељена концесија за изградњу ХЕ “Мрсово” на ријеци Лим

Одлука о усвајању Кадровског плана Владе за 2019. годину

Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање три члана Управног одбора ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана Управног одбора ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске

Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Пореској управи Републике Српске

Одлука о укидању статуса јавног добра у општој употреби, број: 04/1-012-2-3645/19

Одлука о преносу права власништва, број: 04/1-012-2-3648/19

Одлука о преносу права власништва, број: 04/1-012-2-3653/19

Рјешење о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина - шуме и шумског земљишта у својини Републике Српске, број: 04/1-012-2-3612/19

Рјешење о одобравању експлоатације камена са локалитета Оштра Главица општини Власеница за потребе изградње спомен-обиљежја

Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Надзорног одбора у ЈП “Аутопутеви Републике Српске” д.о.о. Бања Лука

Рјешење о именовању вршилаца дужности Надзорног одбора у ЈП “Аутопутеви Републике Српске” д.о.о. Бања Лука

Рјешење о именовању вршиoцa дужности члана Надзорног одбора у ЈП “Путеви Републике Српске” д.о.о. Бања Лука

Рјешење о разрјешењу члана - представника оснивача у Управном одбору Универзитета у Бањој Луци

Рјешење о именовању в.д. члана - представника оснивача у Управном одбору Универзитета у Бањој Луци

Рјешење о разрјешењу члана - представника оснивача у Управном одбору Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске

Рјешење о именовању в.д. члана - представника оснивача у Управном одбору Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске

Рјешење о разрјешењу в.д. члана Управног одбора ЈЗУ Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију “Мљечаница” Козарска Дубица

Рјешење о именовању в.д. члана Управног одбора ЈЗУ Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију “Мљечаница” Козарска Дубица

Рјешење о именовању Комисије за сузбијање злоупотребе опојних дрога у Републици Српској

Рјешење о разрјешењу помоћника министра за научнотехнолошки развој у Министарству за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра у Ресору за социјалну, породичну и дјечију заштиту у Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за правне послове у Министарству финансија Републике Српске

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за правне послове у Министарству финансија Републике Српске

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за трезор у Министарству финансија Републике Српске

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за трезор у Министарству финансија Републике Српске

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности секретара Министарства финансија Републике Српске

Рјешење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства финансија Републике Српске

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора за Подручни центар Требиње у Пореској управи

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за Подручни центар Требиње у Пореској управи

Рјешење о разрјешењу директора Агенције за државну управу Републике Српске

Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за државну управу Републике Српске

Рјешење о разрјешењу директора Републичког хидрометеоролошког завода

Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког хидрометеоролошког завода

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичког завода за геолошка истраживања

Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког завода за геолошка истраживања

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ Болница “Свети апостол Лука” Добој

Рјешење о именовању директора ЈЗУ Болница “Свети апостол Лука” Добој


МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

Правилник о измјенама и допунама Правилника о ванредном превозу


МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Наредба о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова


МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Рјешење број: 05.07/310-673-3/19


ВИЈЕЋЕ ЗА ЗАШТИТУ ВИТАЛНОГ ИНТЕРЕСА УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука број: УВ-2/19