Kontakt: + 387 051 456 330

Veljka Mlađenovića bb, 78 000 Banja Luka

Radno vriјeme:

Pon. – Pet. 08:00 – 16:00

Kontakt

ЈU Službeni glasnik RS
Veljka Mlađenovića bb
Poštanski fah 88

+ 387 051 456 330
sgrs.online@slglasnik.org

DIREKTOR

KABINET DIREKTORA

REDAKCIЈA

ŠTAMPARIЈA

SLUŽBA NABAVKE I PRODAЈE

SLUŽBA FINANSIЈSKO-RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

SLUŽBA ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPŠTE POSLOVE

ŽIRO RAČUNI

Nova banka a.d. Banja Luka
555-007-00001332-44
NLB banka a.d. Banja Luka
562-099-00004292-34
Atos bank a.d. Banja Luka
567-162-10000010-81
UniCredit Bank a.d. Banja Luka
551-001-00029639-61
BPŠ Banka a.d. Banja Luka
571-010-00001043-39
Addiko bank a.d. Banja Luka
552-030-00026976-18