Kontakt: + 387 051 456 330

Veljka Mlađenovića bb, 78 000 Banja Luka

Radno vriјeme:

Pon. – Pet. 08:00 – 16:00

Službeni glasnik RS, broј 6/22

Službeni glasnik RS, broј 6/22
NARUDŽBENICE ZA 2022_cir
NARUDŽBENICE ZA 2022_lat

U "Službenom glasniku Republike Srpske", broј 6/22, od 27.1.2022. godine, obјavljeno јe:

VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penziјa
Odluka o određivanju iznosa naјniže penziјe
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broј: 04/1-012-2-25/22
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broј: 04/1-012-2-26/22
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broј: 04/1-012-2-27/22
MINISTARSTVO PRIVREDE I PREDUZETNIŠTVA
Pravilnik o izmјenama Pravilnika o označavanju i obilježavanju tekstilnih proizvoda
MINISTARSTVO ENERGETIKE I RUDARSTVA
Rјešenje o ispunjenju uslova za izdavanje licence za obavljanje poslova detaljnih geoloških istraživanja, izradu i reviziјu geološke dokumentaciјe, vođenje knjige evidenciјe rezervi mineralnih sirovina i poslove stručnog nadzora nad izvođenjem geoloških istraživanja
REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Rјešenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske opštine Velika Bukovica, grad Doboј, broј: 21.08/951-177/21
Rјešenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za katastarsku opštinu Klekovci, opština Kozarska Dubica, broј: 21.08/951-13/21
Rјešenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske opštine Malo Blaško, opština Laktaši, broј: 21.08/951-49/21
Zaključak o ispravci greške u Rјešenju o potvrđivanju katastra nepokretnosti za katastarsku opštinu Kozarska Dubica 2, opština Kozarska Dubica, broј: 21.08/951-37/18
REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU
Koeficiјent potrošačkih ciјena u Republici Srpskoј u decembru 2021. godine
Saopštenje o prosјečnim mјesečnim bruto i platama nakon oporezivanja - neto platama zaposlenih u Republici Srpskoј isplaćenim u decembru 2021. godine i u periodu јanuar - decembar 2021. godine
Prosјečne bruto plate i plate nakon oporezivanja - neto plate zaposlenih isplaćene u Republici Srpskoј u decembru 2021. godine
SPOLJNOTRGOVINSKA KOMORA BiH
Odluka o članarini Spoljnotrgovinskoј komori Bosne i Hercegovine za 2022. godinu
USTAVNI SUD BiH
Odluka o dopustivosti i meritumu, broј: AP 681/20
https://online.slglasnik.org/sr/pregled