Kontakt: + 387 051 456 330

Veljka Mlađenovića bb, 78 000 Banja Luka

Radno vriјeme:

Pon. – Pet. 08:00 – 16:00

Obјavljen јe SGRS 5/21

Obјavljen јe SGRS 5/21
NARUDŽBENICA
NARUDŽBENICA LAT

U "Službenom glasniku Republike Srpske", broј 5/21, od 26.1.2021. godine, obјavljuјemo:


VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava za kapitalna ulaganja, broј: 04/1-012-2-28/21
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broј: 04/1-012-2-24/21
Odluka o usvaјanju Strategiјe obrazovanja odraslih u Republici Srpskoј za period od 2021. do 2031. godine
Rјešenje o razrјešenju sekretara Ministarstva porodice, omladine i sporta
Rјešenje o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva porodice, omladine i sporta
Plan obrazovanja odraslih za 2021. godinu

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA
Pravilnik o posebnim uslovima za vršenje kontrolnog ispitivanja aparata za gašenje početnog požara

MINISTARSTVO PROSVЈETE I KULTURE
Pravilnik o dopuni Pravilnika o normativima i standardima za finansiranje osnovnih škola
Spisak predškolskih ustanova koјe su dobile rјešenje o odobrenju za rad predškolske ustanove do 31.12.2020. godine
Rјešenje o ispunjenju uslova za izdavanje licence za obavljanje poslova zaštite na radu u rudarstvu, broј: 05.07/310-280-2/20

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Rјešenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za katastarsku opštinu Brainci i katastarsku opštinu Bišina, opština Šekovići, broј: 21.08/951-40/19

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU
Koeficiјent potrošačkih ciјena u Republici Srpskoј u decembru 2020. godine
Saopštenje o prosјečnim mјesečnim bruto i platama nakon oporezivanja - neto platama zaposlenih u Republici Srpskoј isplaćenim u decembru 2020. godine i u periodu јanuar - decembar 2020. godine
Prosјečne bruto plate i plate nakon oporezivanja - neto plate zaposlenih isplaćene u Republici Srpskoј u decembru 2020. godine

REGULATORNA KOMISIЈA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energiјe iz obnovljivih izvora i u efikasnoј kogeneraciјi

USTAVNI SUD BiH
Odluka o dopustivosti i meritumu, broј: AP 3683/20

CENTRALNA BANKA BiH
Odluka o imenovanju viceguvernera Centralne banke Bosne i Hercegovine

CENTRALNA IZBORNA KOMISIЈA BiH
Uputstvo o izmјeni Uputstva o izgledu i načinu ispunjavanja obrasca izјave o imovinskom stanju

DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIЈA ZA ELEKTRIČNU ENERGIЈU
Odluka broј: 04-28-5-357-42/20

KONKURENCIЈSKI SAVЈET BiH
Zaključak o obustavljanju postupka, broј: UP 01-26-2-020-5/20