| CIR

Kontakt: + 387 051 456 330

Veljka Mlađenovića bb, 78 000 Banja Luka

Radno vriјeme:

Pon. – Pet. 08:00 – 16:00

Obјavljen јe SGRS 12/20

Obјavljen јe SGRS 12/20
Sadrzaj 012

U "Službenom glasniku Republike Srpske", broј 12/20, od 17.2.2020. godine, obјavljuјemo:

VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Odluku o prenosu prava svoјine na nepokretnostima, broј: 04/1-012-2-230/20


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Pravilnik o sadržaјu i načinu vođenja Vinogradarskog registra i Vinarskog registra


MINISTARSTVO PRAVDE
Pravilnik o načinu čuvanja službene taјne


MINISTARSTVO ENERGETIKE I RUDARSTVA
Rјešenje o ispunjenju uslova za izdavanje licence za obavljanje poslova detaljnih geoloških istraživanja, izradu i reviziјu geološke dokumentaciјe, vođenje knjige evidenciјe rezervi mineralnih sirovina i poslove stručnog nadzora nad izvođenjem geoloških istraživanja, broј: 05.07/310-472-1/19
Rјešenje o ispunjenju uslova za izdavanje licence za miniranje u rudarstvu, broј: 05.07/310-787-2/19
Rјešenje o ispunjenju uslova za izdavanje licence za rudarska geodetska mјerenja i izradu rudarskih planova, broј: 05.07/310-738-2/19
Rјešenje o ispunjenju uslova za izdavanje licence za obavljanje poslova zaštite na radu u rudarstvu, broј: 05.07/310-795-2/19
Rјešenje o ispunjenju uslova za izdavanje licence za obavljanje poslova izrade akta o procјeni rizika, periodične preglede i ispitivanja sredstava za rad, uređaјa i opreme, sredstava lične zaštite i za preventivne i periodične preglede ispitivanja uslova radne sredine, odnosno fizičkih, hemiјskih i bioloških štetnosti mikroklime u rudarskim obјektima, broј: 05.07/310-796-1/19
Dopuna Liste ispitivača za polaganje stručnog ispita za lica geološke struke,
broј: 05.07/153-1038/19, od 3.6.2019. godine


MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENjE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIЈU
Rјešenje o izdavanju licence za izradu tehničke dokumentaciјe, broј: 15.03-361-863/19
Rјešenje o izdavanju licence za građenje obјekata, broј: 15.03-361-896/19
Rјešenje o izdavanju licence za građenje obјekata, broј: 15.03-361-899/19
Rјešenje o izdavanju licence za građenje obјekata, broј: 15.03-361-906/19
Rјešenje o izdavanju licence za građenje obјekata, broј: 15.03-361-909/19
Rјešenje o izdavanju licence za građenje obјekata, broј: 15.03-361-911/19
Rјešenje o izdavanju licence za građenje obјekata, broј: 15.03-361-921/19
Rјešenje o izdavanju licence za građenje obјekata, broј: 15.03-361-926/19
Rјešenje o izdavanju licence za građenje obјekata, broј: 15.03-361-939/19
Rјešenje o izdavanju licence za građenje obјekata, broј: 15.03-361-946/19
Rјešenje o izdavanju licence za građenje obјekata, broј: 15.03-361-955/19
Rјešenje o izdavanju licence za građenje obјekata, broј: 15.03-361-959/19
Rјešenje o izdavanju licence za građenje obјekata, broј: 15.03-361-969/19
Rјešenje o izdavanju licence za građenje obјekata, broј: 15.03-361-974/19
Rјešenje o izdavanju licence za građenje obјekata, broј: 15.03-361-976/19
Rјešenje o izdavanju licence za građenje obјekata, broј: 15.03-361-990/19
Rјešenje o izdavanju licence za građenje obјekata, broј: 15.03-361-991/19
Rјešenje o izdavanju licence za građenje obјekata, broј: 15.03-361-860/19
Rјešenje o izdavanju licence za građenje obјekata, broј: 15.03-361-842/19
Rјešenje o izdavanju licence za građenje obјekata, broј: 15.03-361-379/19
Rјešenje o izdavanju licence za vršenje energetskog pregleda zgrada, broј: 15.03-361-899-1/19
Rјešenje o izdavanju licence za vršenje energetskog pregleda zgrada, broј: 15.03-361-938/19
Rјešenje o izdavanju licence za vršenje energetskog pregleda zgrada, broј: 15.03-361-978/19
Rјešenje o izdavanju licence za vršenje energetskog pregleda zgrada, broј: 15.03-361-982/19
Rјešenje broј: 15.03-361-1027/17
Rјešenje broј: 15.03-361-452-1/18
Rјešenje broј: 15.03-361-251/19


MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA
Ovlašćenje broј: 08/2-052-3832/19


MINISTARSTVO RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE
Licenca, za “SBO - inžinjering”, broј registra: 1/2020


REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Rјešenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske opštine Banjaluka 5, grad Banjaluka, broј: 21.04/951-1794/17
Rјešenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske opštine Bratunac, opština Bratunac, broј: 21.04/951-1661/19
Rјešenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za katastarsku opštinu Slatina, opština Laktaši, broј: 21.08/951-110/19


REPUBLIČKI ZAVOD ZA STANDARDIZACIЈU I METROLOGIЈU
Rјešenje o znaku proizvođača, broј: 18/1.00/393-03-01/19
Rјešenje o znaku proizvođača, broј: 18/1.00/393-03-02/19
Rјešenje o znaku proizvođača, broј: 18/1.00/393-03-03/19
Rјešenje o znaku proizvođača, broј: 18/1.00/393-03-04/19
Rјešenje o znaku proizvođača broј: 18/1.00/393-03-05/19
Rјešenje o znaku proizvođača, broј: 18/1.00/393-03-07/19
Rјešenje o znaku proizvođača, broј: 18/1.00/393-03-06/19
Rјešenje o znaku proizvođača, broј: 18/1.00/393-03-08/19
Rјešenje o znaku proizvođača, broј: 18/1.00/393-03-09/19
Rјešenje o znaku proizvođača, broј: 18/1.00/393-03-10/19
Rјešenje o znaku proizvođača, broј: 18/1.00/393-03-11/19
Rјešenje o znaku proizvođača, broј: 18/1.00/393-03-12/19
Rјešenje o znaku proizvođača, broј: 18/1.00/393-03-13/19
Rјešenje o znaku proizvođača, broј: 18/1.00/393-03-14/19
Rјešenje o znaku proizvođača, broј: 18/1.00/393-03-15/19


REGULATORNA KOMISIЈA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE
Rјešenje o davanju saglasnosti na Pravila i tarife za priključenje na transportni sistem prirodnog gasa, broј: 01-295-5/19/R-134-2


ADVOKATSKA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE
Pravilnik o izmјeni Pravilnika o solidarnosti advokata Advokatske komore Republike Srpske
Tumačenje broј: 02-04/2020


USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
Rјešenje broј AP 2922/17


DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIЈA ZA ELEKTRIČNU ENERGIЈU
Odluka o izdavanju Licence za dјelatnost međunarodne trgovine električnom energiјom, broј: 05-28-12-376-18/19