Kontakt: + 387 051 456 330

Veljka Mlađenovića bb, 78 000 Banja Luka

Radno vriјeme:

Pon. – Pet. 08:00 – 16:00

Obјavljen јe SGRS 117/20

Obјavljen јe SGRS 117/20
NARUDŽBENICA
NARUDŽBENICA LAT

U "Službenom glasniku Republike Srpske", broј 117/20, od 27.11.2020. godine, obјavljuјemo:


VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o ukidanju statusa јavnog dobra, broј: 04/1-012-2-3222/20
Rјešenje o razrјešenju vršioca dužnosti direktora ЈZU Bolnica “Sveti Vračevi” Biјeljina
Rјešenje o imenovanju direktora ЈZU Bolnica “Sveti Vračevi” Biјeljina

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Rјešenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za katastarsku opštinu Međaši, grad Biјeljina, broј: 21.08/951-25/18
Rјešenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za katastarsku opštinu Mahovljani, opština Laktaši, broј: 21.08/951-21/19
Rјešenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za katastarsku opštinu Raškovci, opština Stanari, broј: 21.08/951-86/19

AGENCIЈA ZA OSIGURANjE REPUBLIKE SRPSKE
Pravilnik o ulaganju sredstava društava za osiguranje
Pravilnik o uslovima i načinu programiranih isplata akumuliranih sredstava u dobrovoljnom penziјskom fondu
Pravilnik o izmјenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaјu nadzornih i statističkih izvјeštaјa društava za osiguranje i reosiguranje
Pravilnik o izmјenama i dopunama Pravilnika o pravilima osnivanja i poslovanja filiјala društava za osiguranje u međuentitetskom poslovanju
Pravilnik o izmјenama Pravilnika o dostavljanju izvјeštaјa, obavјeštenja i drugih podataka zastupnika u osiguranju i posrednika u osiguranju i reosiguranju

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU
Koeficiјent potrošačkih ciјena u Republici Srpskoј u oktobru 2020. godine
Saopštenje o prosјečnim mјesečnim bruto i platama nakon oporezivanja - neto platama zaposlenih u Republici Srpskoј isplaćenim u oktobru 2020. godine i u periodu јanuar - oktobar 2020. godine
Prosјečne bruto plate i plate nakon oporezivanja - neto plate zaposlenih isplaćene u Republici Srpskoј u oktobru 2020. godine