Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Анализа уставног уређења Ирана

Анализа уставног уређења Ирана

Аутор: проф. др Милан Благојевић

Монографија је писана на српском и енглеском језику, а посвећена је анализи, проучавању и оцјени уставног уређења Ирана и његовим уставним институцијама.
Монографија Исламски конституционализам на ирански чин (кратка анализа основа уставног уређења) проф. др Милана Благојевића представља успјешан пионирски покушај да се нашој стручној и научној јавности приближи уставни систем државе која у исламском свијету игра прворазредну улогу и која заокупља пажњу свјетске, не само стручне, јавности.
Студија се не ограничава само на дескрипцију уставноправних рјешења садржаних у Уставу Ирана, већ указује на њихове филозофске и политичке основе, садржане у варијанти исламског учења које је службено прихваћено у Ирану. Из ове анализе читалац може пратити непосредан утицај једног погледа на свијет на уставноправна рјешења и тако се увјерити у коликој мјери је устав једне државе идеолошко-политички акт.
Прегледношћу излагања, једноставношћу стила, систематичношћу обраде предмета, као и прецизношћу закључивања, ова монографија ће свакако бити квалитетно штиво правницима, политиколозима, социолозима и политичарима који имају интерес за материју исламског конституционализма.