Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Службени гласник РС, број 28/23

Службени гласник РС, број 28/23
Narudžbenica 2023_cir
Narudžbenica 2023_lat

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 28/23, од 23.3.2023. године, објављено је:


НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Закон о Посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

Закон o измјенама и допунама Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске

 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о начину реализације пакета енергетске подршке енергетски сиромашним потрошачима

 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Рјешење о брисању лица са листе стечајних управника, број: 08.030/052-3223/19

Измјена Јединствене листе вјештака, број: 08.020/704-144/20

 

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Грабовац, општина Челинац, број: 21.04/951-1394/18

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Добриња, општина Источна Илиџа, број: 21.08/951-63/22

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Требечај, општина Трново, број: 21.08/951-6/23

Рјешење о измјенама и допунама Рјешења о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Шибовска, општина Прњавор, број: 21.08/951-85/18

 

АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Листа испитивача у комисијама за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске у Бањој Луци

 

ЈАВНА УСТАНОВА АУДИО-ВИЗУЕЛНИ ЦЕНТАР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Правилник о допунама Правилника о критеријумима и поступку за избор пројеката у аудио-визуелним дјелатностима

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БиХ

Одлука о потврђивању и објављивању резултата посредних избора за предсједника и два потпредсједника Федерације Босне и Херцеговине

https://online.slglasnik.org/sr/pregled