Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Службени гласник РС, број 12/23

Службени гласник РС, број 12/23
Narudžbenica CD_2022_cir
Narudžbenica CD_2022_lat

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 12/23, од 8.2.2023. године, између осталог објављујемо:


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о давању сагласности за издавање гаранција Републике Српске за кредитна задужења МХ “Електропривреда Републике Српске” МП а.д. Требиње

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-361/23

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-306/23

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-303/23

Одлука о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план ЈУ Дом пензионера у Требињу за 2023. годину

Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Архиву Републике Српске

Одлука о усвајању Стратегије обуке запослених у републичким органима управе Републике Српске за период 2023-2029. године

Одлука о усвајању Омладинске политике Републике Српске од 2023. до 2027. године

Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-317/23

Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-316/23

Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-315/23

Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-314/23

Одлука о преносу права својине на непокретности, број: 04/1-012-2-307/23

Одлука о прихватању права својине на непокретностима, број: 04/1-012-2-313/23

Одлука о укидању статуса јавног добра у општој употреби, број: 04/1-012-2-310/23

Одлука број: 04/1-012-2-371/23

Одлука о измјени Одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-365/23

Одлука о измјени Одлуке о давању сагласности, број: 04/1-012-2-309/23

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о одређивању предузећа од посебног интереса за Републику Српску и начину поступања представника Акцијског фонда Републике Српске и/или Фонда за реституцију Републике Српске у предузећима од посебног интерес

Рјешење број: 04/1-012-2-367/23

Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Надзорног одбора ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац

Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац

Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Надзорног одбора А.д. “Град” Бијељина

Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора А.д. “Град” Бијељина

Рјешење о разрјешењу в.д. чланoва Управног одбора Јавне установе “Воде Српске”

Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне установе “Воде Српске”

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе Ергела “Вучијак” Прњавор

Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе Ергела “Вучијак” Прњавор

Закључак о исправци техничке грешке у Одлуци о давању сагласности за пренос права својине на непокретности, број: 04/1-012-2-19/23, од 18.1.2023. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 7/23)

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Правилник о измјени Правилника о садржини и форми јавно доступних извјештаја

МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-523/22

Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-653/22

Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-741/22

Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-720/22

Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-727/22

Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-703/22

Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-686/22

Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-682/22

Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-643/22

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-669/22

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-638/22

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-668/22

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-565/22

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-581/22

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-620/22

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-586/22

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-591/22

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-582/22

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-606/22

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-596/22

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-627/22

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-617/22

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-612/22

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-683-1/22

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-712/22

Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-679/22

Рјешење о издавању лиценце за израду докумената просторног уређења, број: 15.03-361-566/22

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-572/22

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-583/22

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-585/22

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-601/22

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-586-1/22

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-592/22

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-598/22

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-602/22

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-593/22

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-604/22

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-232/22

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-616/22

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-629/22

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-562/22

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-625/22

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-623/22

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-683/22

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-726/22

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-641/22

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-731/22

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-788/18

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-712-1/22

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-711/22

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-700/22

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-528/22

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-648/22

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-646/22

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-668-1/22

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-670/22

Рјешење о издавању лиценце за вршење енергетског прегледа зграда, број: 15.03-361-603/22

Рјешење о издавању лиценце за вршење енергетског прегледа зграда, број: 15.03-361-680/22

ПОРЕСКА УПРАВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Пореској управи Републике Српске

ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о измјени Одлуке о усвајању Листе лијекова који се издају на рецепт

Рјешење о стављању ван снаге Рјешења о именовању првостепених комисија за оцјену привремене неспособности за рад преко 30 дана

Рјешење о стављању ван снаге Рјешења о именовању Другостепене комисије за оцјену привремене неспособности за рад преко 30 дана

Правилник о измјени Правилника о основима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга у Републици Српској у 2023. години

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о висини референтне тржишне цијене електричне енергије у систему подстицаја

Рјешење број: 01-19-3/23/Р-62-16

https://online.slglasnik.org/sr/pregled