Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Службени гласник РС, број 118/22

Службени гласник РС, број 118/22
Narudžbenica 2023_cir
Narudžbenica 2023_lat

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 118/22, од 30.11.2022. године, објављено је:


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о педесет четвртој емисији обвезница Републике Српске јавном понудом

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава за суфинансирање рада невладиних организација и удружења од јавног интереса заснованог на програмским и пројектним активностима за период 1.1 - 31.10.2022. године

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4343/22

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4327/22

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4325/22

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4326/22

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4324/22

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4322/22

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4323/22

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4321/22

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4309/22

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4308/22

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4312/22

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4332/22

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4311/22

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4310/22

Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенaма и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком секретаријату за расељена лица и миграције

Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком заводу за заштиту културно-историјског и природног насљеђа

Одлука о давању сагласности на Статут o измјенама Статута Јавне установе Ветеринарски институт Републике Српске “Др Васо Бутозан” Бања Лука

Одлука о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије развоја трговине Републике Српске за период 2023-2025. године

Одлука о усвајању Стратегије заштите животне средине Републике Српске за период 2022-2032. године

Одлука о покретању поступка додјеле концесије за изградњу и коришћење соларне фотонапонске електране “Соларни парк МЕРС 22 MW”, општина Билећа

Одлука о продаји непокретности у власништву Републике Српске на Јахорини непосредном погодбом купцима Ристић Саши и Лучић Владимиру

Одлука о преносу права својине на непокретностима, број: 04/1-012-2-4329/22

Одлука о укидању статуса јавног добра у општој употреби, број: 04/1-012-2-4342/22

Одлука о укидању статуса јавног добра у општој употреби, број: 04/1-012-2-4341/22

Одлука о допунама Одлуке о додјели концесије за изградњу МХЕ на ријеци Сућеска предузећу “Energy-Zotter-Bau” Аустрија

Одлука о допунама Одлуке о додјели концесије за изградњу МХЕ “Р-С-2” на ријеци Сућески предузећу “Energy-Zotter-Bau” Аустрија

Одлука о измјени Одлуке о висини основица за обрачун плата у представништвима Републике Српске у иностранству

Одлука o измјенама Одлуке о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса у академској 2022/23. години на јавним високошколским установама

Одлука о измјени и допунама Одлуке о додјели концесије за изградњу МХЕ “Б-Г-1-Јелеч” на ријеци Говзи предузећу “Елинг-Инжињеринг” Теслић

Рјешење број: 04/1-012-2-4269/22

Рјешење број: 04/1-012-2-4271/22

Рјешење број: 04/1-012-2-4272/22

Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Надзорног одбора ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац

Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац

Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Надзорног одбора А.д. “Град” Бијељина

Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора А.д. “Град” Бијељина

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе Ергела “Вучијак” Прњавор

Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе Ергела “Вучијак” Прњавор

Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈЗУ Универзитетска болница Фоча

Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Универзитетска болница Фоча

Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ Дом за старија лица Источно Сарајево

Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ Дом за старија лица Источно Сарајево

Рјешење о именовању в.д. члана Управног одбора ЈЗУ Болница Градишка

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за породицу у Министарству породице, омладине и спорта

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за породицу у Министарству породице, омладине и спорта

Рјешење о разрјешењу в.д. помоћника министра за информационо друштво у Министарству за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво

Рјешење о постављењу в.д. помоћника министра за информационо друштво у Министарству за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво

Рјешење о разрјешењу в.д. помоћника министра за високо образовање у Министарству за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво

Рјешење о постављењу в.д. помоћника министра за високо образовање у Министарству за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности секретара Министарства породице, омладине и спорта

Рјешење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства породице, омладине и спорта

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Дом за старија лица Приједор

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Дом за старија лица Приједор

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Приједор

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Приједор

Правила о измјени и допунама Правила за издавање банкарских гаранција по налогу привредних друштава из Републике Српске

МИНИСТАРСТВО УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству управе и локалне самоуправе

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

Правилник о измјенама и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству за европске интеграције и међународну сарадњу

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Бања Лука 1, град Бања Лука, број: 21.08/951-293/17

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Јања 1, град Бијељина, број: 21.08/951-183/21

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Скочић, град Зворник, број: 21.08/951-57/21

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Власеница 1, општина Власеница, број: 21.04/951-1140/22

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о именовању омбудсмана у осигурању Републике Српске

Одлука о измјенама Одлуке о начину коришћења одређених облика активе за покриће техничких резерви друштава за осигурање

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о заједничкој тарифи премија и цјеновнику за осигурање од одговорности за моторна возила у Републици Српској

Правилник о измјенама и допунама Правилника о улагању средстава друштава за осигурање

Упутство о облику и садржају извјештаја о аналитичким подацима улагања средстава друштава за осигурање

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

Коефицијент потрошачких цијена у Републици Српској у октобру 2022. године

Саопштење о просјечним мјесечним бруто и нето платама запослених у Републици Српској исплаћеним у октобру 2022. године и у периоду јануар - октобар 2022. године

Просјечне бруто и нето плате запослених исплаћене у Републици Српској у октобру 2022. године

https://online.slglasnik.org/sr/pregled