Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је "Службени гласник Републике Српске", број 35/24

Објављен је "Службени гласник Републике Српске", број 35/24

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 35/24, од 19.4.2024. године, објављено је:


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1143/24

Одлука о давању сагласности, број: 04/1-012-2-1192/24

Одлука о давању сагласности на Годишњи програм рада и финансијски план Јавне установе Спомен-подручје “Доња Градина”

Одлука о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Јавне установе Дом пензионера Бања Лука за 2024. годину

Одлука о давању сагласности на План и програм рада и годишњи финансијски план Јавне установе Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица Републике Српске

Одлука о давању сагласности на План и програм рада и годишњи финансијски план Јавне установе Народна и универзитетска библиотека Републике Српске

Одлука о давању сагласности на Годишњи програм рада и финансијски план Јавне установе Музеј Републике Српске

Одлука о давању сагласности на Годишњи програм рада и финансијски план ЈУ Музеј савремене умјетности Републике Српске

Одлука о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈУ Аудио-визуелни центар Републике Српске за 2024. годину

Одлука о давању сагласности на Годишњи програм рада и финансијски план ЈУ Кинотека Републике Српске

Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге

Одлука о коришћењу средстава са рачуна посебних намјена, број: 04/1-012-2-1138/24

Одлука о продаји непокретности у власништву Републике Српске на Јахорини непосредном погодбом купцу Брчкалу Велимиро

Одлука о продаји непокретности у власништву Републике Српске на Јахорини непосредном погодбом купцу “Стам Петровић” д.о.о. Пале

Одлука о укидању статуса јавног добра у општој употреби, број: 04/1-012-2-1141/24

Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање директора ЈЗУ Болница Требиње

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ Болница Требиње

Одлука о измјени Одлуке о укидању статуса јавног добра у општој употреби, број: 04/1-012-2-582/24, од 22.2.2024. године

Одлука о допуни Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета у 2024. години, са расподјелом средстава, број: 04/1-012-2-1150/24

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-1144/24

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о утврђивању рибарских подручја и риболовних зона на риболовним водама ријека Уна, Сана и Врбас

Рјешење број: 04/1-012-2-1145/24

Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈУ Геронтолошки центар Бања Лука

Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ Геронтолошки центар Бања Лука

Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Институт за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију “Др Мирослав Зотовић” Бања Лука

Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Институт за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију “Др Мирослав Зотовић” Бања Лука

Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈУ Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју “Будућност”

Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју “Будућност”

Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију “Мљечаница” Козарска Дубица

Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију “Мљечаница” Козарска Дубица

Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Болница Зворник

Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Болница Зворник

Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Вишеград

Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Вишеград

Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора Бања Лука

Рјешење о именовању директора Јавне установе Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора Бања Лука

Рјешење о разрјешењу директора ЈЗУ Болница “Др Младен Стојановић” Приједор

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Болница “Др Младен Стојановић” Приједор

Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈЗУ Болница “Свети апостол Лука” Добој

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Болница “Свети апостол Лука” Добој

Рјешење о разрјешењу дужности директора ЈЗУ Болница “Свети Врачеви” Бијељина

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Болница “Свети Врачеви” Бијељина

Рјешење о разрјешењу директора ЈЗУ Универзитетска болница Фоча

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Универзитетска болница Фоча

Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈЗУ Болница Невесиње

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Болница Невесиње

Рјешење о разрјешењу в.д. директора Јавне установе Студентски центар Требиње

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Студентски центар Требиње

Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Горња Слатина” Горња Слатина

Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Горња Слатина” Горња Слатина

Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Драган Вујановић” Сводна, Нови Град

Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Драган Вујановић” Сводна, Нови Град

Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Свети Сава” Рогатица

Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Свети Сава” Рогатица

Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Власеница

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Власеница

Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Јован Дучић” Чајниче

Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Јован Дучић” Чајниче

Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Центар средњих школа “Петар Кочић” Србац

Рјешење о именовању директора Јавне установе Центар средњих школа “Петар Кочић” Србац

Програм активности спровођења посебних мјера заштите од пожара од интереса за Републику Српску за 2024. годину

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Програм посебног надзора над присуством борове нематоде у Републици Српској у 2024. години

Програм мониторинга остатака средстава за заштиту биља за 2024. годину

Програм посебног надзора над присуством карантинског штетног организма Diaporthe vaccinii Shear - проузроковача изумирања изданака боровнице и бруснице на подручју Републике Српске у 2024. години

Програм посебног надзора над присуством карантински штетног организма Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. - проузроковача бактериозне пламењаче винове лозе на подручју Републике Српске у 2024. години

Програм посебног надзора над присуством карантинског штетног организма Monilinia fructicola (Winter) Honey - проузроковача америчке смеђе трулежи плодова јабучастих и коштичавих воћака на подручју Републике Српске у 2024. години

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Котор Варош, општина Котор Варош, број: 21.08/951-5/22

Рјешење о измјени и допунама Рјешења о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Чардачани Којчиновац, град Бијељина, број: 21.08/951-138/20

Рјешење о измјенама и допунама Рјешења о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Тршић, град Зворник, број: 21.08/951-95/18

https://online.slglasnik.org/sr/pregled