| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 95/19

Објављен је СГРС 95/19
Sadržaj za broj 095
НАРУЏБЕНИЦА 2020

ПРЕДСЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о престанку мандата члана Сената Републике Српске, број: 01-111-4356/19


НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о усвајању Стратегије инфраструктуре квалитета производа и услуга у Републици Српској за период 2019-2023. године

Одлука о усвајању Стратегије за унапређење сексуалног и репродуктивног здравља у Републици Српској (2019-2029. године)

Одлука о усвајању Стратегије за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској (2019-2023)

Закључак о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 1.1-30.6.2019. године

Закључак о усвајању Извјештаја о анализи и плану активности по питању тражења несталих, истраживању и процесуирању ратних злочина


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о додјели новчане помоћи изразито неразвијеним општинама, број: 04/1-012-2-2831/19

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2836/19

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2838/19

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2837/19

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2839/19

Одлука број: 04/1-012-2-2835/19

Одлука о разврставању јавних путева, број: 04/1-012-2-2832/19

Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање директора ЈЗУ Завод за форензичку психијатрију Соколац

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ Завод за форензичку психијатрију Соколац

Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање директора ЈЗУ Универзитетска болница Фоча

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ Универзитетска болница Фоча


МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Рјешење о престанку дужности директора ЈУ Народна библиотека “Филип Вишњић” Бијељина

Рјешење о именовању директора ЈУ Народна библиотека “Филип Вишњић” Бијељина

Рјешење о престанку дужности директора Народне библиотеке Петрово

Рјешење о именовању директора Народне библиотеке Петрово


УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука број: У-23/18

Одлука број: У-74/18

Одлука број: У-78/18

Рјешење број: У-39/18

Рјешење број: У-76/18

Рјешење број: У-77/18

Рјешење број: У-82/18

Рјешење број: У-84/18

Рјешење број: У-91/18

Рјешење број: У-92/18