Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 5/21

Објављен је СГРС 5/21
NARUDŽBENICA LAT

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 5/21, од 26.1.2021. године, објављујемо:


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава за капитална улагања, број: 04/1-012-2-28/21
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-24/21
Одлука о усвајању Стратегије образовања одраслих у Републици Српској за период од 2021. до 2031. године
Рјешење о разрјешењу секретара Министарства породице, омладине и спорта
Рјешење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства породице, омладине и спорта
План образовања одраслих за 2021. годину

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Правилник о посебним условима за вршење контролног испитивања апарата за гашење почетног пожара

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
Правилник о допуни Правилника о нормативима и стандардима за финансирање основних школа
Списак предшколских установа које су добиле рјешење о одобрењу за рад предшколске установе до 31.12.2020. године
Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за обављање послова заштите на раду у рударству, број: 05.07/310-280-2/20

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Браинци и катастарску општину Бишина, општина Шековићи, број: 21.08/951-40/19

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
Коефицијент потрошачких цијена у Републици Српској у децембру 2020. године
Саопштење о просјечним мјесечним бруто и платама након опорезивања - нето платама запослених у Републици Српској исплаћеним у децембру 2020. године и у периоду јануар - децембар 2020. године
Просјечне бруто плате и плате након опорезивања - нето плате запослених исплаћене у Републици Српској у децембру 2020. године

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука o висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

УСТАВНИ СУД БиХ
Одлука о допустивости и меритуму, број: АП 3683/20

ЦЕНТРАЛНА БАНКА БиХ
Одлука о именовању вицегувернера Централне банке Босне и Херцеговине

ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БиХ
Упутство о измјени Упутства о изгледу и начину испуњавања обрасца изјаве о имовинском стању

ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ
Одлука број: 04-28-5-357-42/20

КОНКУРЕНЦИЈСКИ САВЈЕТ БиХ
Закључак о обустављању поступка, број: УП 01-26-2-020-5/20