Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 33/20

Објављен је СГРС 33/20
Sadrzaj 033_20

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 33/20, од 7.4.2020. године, објављујемо:


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о давању сагласности на Статут Јавне установе Службени гласник Републике Српске, Бања Лука

Одлука о укидању статуса јавног добра у општој употреби, број: 04/1-012-2-993/20

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности члана Управног одбора Управе за индиректно опорезивање

Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Управе за индиректно опорезивање

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичке управе за игре на срећу

Рјешење број: 04/1-012-2-710/20

Закључак о исправци техничке грешке у Плану послова премјера и оснивања катастра непокретности за 2020. годину, број: 04/1-012-2-509/20, од 21.2.2020. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 18/20)


МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Правилник о начину и условима коришћења средстава за суфинансирање ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске “Др Васо Бутозан” Бања Лука за 2020. годину

Правилник о допунама Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села

Програм посебног надзора над присуством карантински штетног организма Candidatus Liberibacter solanacearum (Liefting et al.) - проузроковача зебрастог чипса кромпира на подручју Републике Српске у 2020. години


МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-114/20

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-117/20

Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-125/20

Рјешење број: 15.03-361-64/20


МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Рјешење о престанку дужности директору ЈУ Народна библиотека “Пале” Пале

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Народна библиотека “Пале” Пале


МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Листа о измјенама Листе стечајних управника за подручје надлежности oкружних привредних судова у Републици Српској, број: 08.020/052-3223-22/19


ЦЕНТРАЛНА БАНКА БиХ

Одлука о пуштању у оптицај кованог новца конвертибилне марке апоена двије конвертибилне марке


ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БиХ

Одлука о избору предсједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине


КОНКУРЕНЦИЈСКИ САВЈЕТ БиХ

Закључак о одбацивању Пријаве концентрације привредних субјеката Volkswagen Group of America LLC и Ford AI Holdings LLC