| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 27/20

Објављен је СГРС 27/20
Sadrzaj 027_20

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 27/20, објављујемо:


МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДE
Програм посебног надзора над присуством карантинских штетних организама на коштичавим воћкама на подручју Републике Српске у 2020. години

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Рјешење о именовању Комисије за психолошку област ради утврђивања приједлога листе вјештака, поступање по примједбама за рад и предлагање мјера
Рјешење број: 08.020/153-468/20

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
Рјешење о утврђивању статуса, број: 07.06/052-8350/19-4
Рјешење о утврђивању статуса, број: 07.06/052-8350/19-8
Рјешење о утврђивању статуса, број: 07.06/052-8350/19-3
Рјешење о утврђивању статуса, број: 07.06/052-8350/19-2
Рјешење о утврђивању статуса, број: 07.06/052-8350/19-6
Рјешење о утврђивању статуса, број: 07.06/052-8350/19-5
Рјешење о утврђивању статуса, број: 07.06/052-8351/19-1
Рјешење о утврђивању статуса, број: 07.06/052-8351/19-18
Рјешење о утврђивању статуса, број: 07.06/052-8351/19-4
Рјешење о утврђивању статуса, број: 07.06/052-8351/19-13
Рјешење о утврђивању статуса, број: 07.06/052-8351/19-17
Рјешење о утврђивању статуса, број: 07.06/052-8351/19-12
Рјешење о утврђивању статуса, број: 07.06/052-8351/19-7
Рјешење о утврђивању статуса, број: 07.06/052-8351/19-8

МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ
Рјешење број: 15.03-361-98/20
Рјешење број: 15.03-361-141/20

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Бањалука 8, град Бањалука, број: 21.04/951-978/17
Допунско рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Вишеград 1, општина Вишеград, број: 21.08/951-19/17

АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука o привременим мјерама банкама за ублажавање негативних економских посљедица узрокованих вирусним обољењем COVID-19
Одлука o привременим мјерама у погледу достављања извјештаја Агенцији за банкарство Републике Српске
Закључак број: УО-138/20
Закључак број: УО-140/20

ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о начину финансирања здравствене заштите у Републици Српској у 2020. години, број: 02/002-1379-1/20

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Рјешење о издавању Дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани “Јелеч”

Исправка Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству за европске интеграције и међународну сарадњу