Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 117/20

Објављен је СГРС 117/20
NARUDŽBENICA LAT

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 117/20, од 27.11.2020. године, објављујемо:


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о укидању статуса јавног добра, број: 04/1-012-2-3222/20
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ Болница “Свети Врачеви” Бијељина
Рјешење о именовању директора ЈЗУ Болница “Свети Врачеви” Бијељина

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Међаши, град Бијељина, број: 21.08/951-25/18
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Маховљани, општина Лакташи, број: 21.08/951-21/19
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Рашковци, општина Станари, број: 21.08/951-86/19

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Правилник о улагању средстава друштава за осигурање
Правилник о условима и начину програмираних исплата акумулираних средстава у добровољном пензијском фонду
Правилник о измјенама и допунама Правилника о облику и садржају надзорних и статистичких извјештаја друштава за осигурање и реосигурање
Правилник о измјенама и допунама Правилника о правилима оснивања и пословања филијала друштава за осигурање у међуентитетском пословању
Правилник о измјенама Правилника о достављању извјештаја, обавјештења и других података заступника у осигурању и посредника у осигурању и реосигурању

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
Коефицијент потрошачких цијена у Републици Српској у октобру 2020. године
Саопштење о просјечним мјесечним бруто и платама након опорезивања - нето платама запослених у Републици Српској исплаћеним у октобру 2020. године и у периоду јануар - октобар 2020. године
Просјечне бруто плате и плате након опорезивања - нето плате запослених исплаћене у Републици Српској у октобру 2020. године