| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 52/20

Објављен је СГРС 52/20
Sadržaj broj 052

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 52/20, од 1.6.2020. године, објављујемо:

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о прихватању донаторских средстава Инвестиционог фонда за Западни Балкан (WBIF)

Одлука о прихватању донаторских средстава Владе Републике Србије, број: 04/1-012-2-1370/20

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1411/20

Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1387/20

Одлука о оснивању права стварне службености на земљишту у власништву Републике Српске у корист АД ОЦ “Јахорина” Пале

Одлука о преносу права власништва, број: 04/1-012-2-1393/20

Одлука о утврђивању услова за спровођење преговарачког поступка за продужење рока на који је додијељена концесија за експлоатацију бентонита на лежишту “Соколац”, општина Шипово

Одлука о утврђивању услова за продужење рока на који је додијељена концесија за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске ЗЗ “Ливач” Лакташи

Одлука о коначном отпису ненаплативих потраживања, број: 04/1-012-2-1374/20

Одлука о давању сагласности на Приједлог ребаланса буџета Јавне установе Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске за 2020. годину

Одлука о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план пословања ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида за 2020. годину

Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком хидрометеоролошком заводу

Одлука о давању сагласности на Програм рада Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске са финансијским планом за 2020. годину

Одлука о давању сагласности на План и програм рада ЈУ “Андрићев институт” у Вишеграду са годишњим финансијским планом за 2020. годину

Одлука о давању сагласности на Програм рада ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука, са финансијским планом за 2020. годину

Одлука о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план ЈУ Студентски центар “Никола Тесла” Бања Лука за 2020. годину

Одлука о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план ЈУ Студентски центар Пале за 2020. годину

Одлука о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план ЈУ Студентски центар у Лукавици, Источно Сарајево, за 2020. годину

Одлука о давању сагласности на Програм рада Јавне установе Студентски дом Фоча за 2020. годину

Одлука о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план ЈУ Студентски центар Требиње за 2020. годину

Одлука о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план ЈУ Студентски центар Зворник за 2020. годину

Одлука о измјенама Одлуке о прихватању донаторских средстава Владе Републике Србије (“Службени гласник Републике Српске”, број 94/19)

Одлука о измјени Одлуке o одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета у 2020. години, са расподјелом средстава (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 7/20, 15/20, 28/20, 34/20 и 38/20)

Рјешење о именовању предсједника и чланова Савјета за праћење стања и реформи система пензијског и инвалидског осигурања у Републици Српској


МИНИСТАРСТВО УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Правилник о измјени Правилника о суфинансирању пројеката неразвијених и изразито неразвијених јединица локалне самоуправе у Републици Српској


МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Правилник о измјени и допунама Правилника о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације


МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Рјешење о именовању Комисије из електротехничке области за утврђивање приједлога листе вјештака, поступање по примједбама за рад и предлагање мјера

Рјешење о именовању Комисије за психолошку област ради утврђивања приједлога листе вјештака, поступање по примједбама за рад и предлагање мјера

Рјешење о именовању Комисије из области заштите животне средине за утврђивање приједлога листе вјештака, поступање по примједбама за рад и предлагање мјера

Рјешење о именовању Комисије из области заштите на раду и противпожарне заштите за утврђивање приједлога листе вјештака, поступање по примједбама за рад и предлагање мјера

Рјешење о именовању Комисије из пољопривредне области за утврђивање приједлога листе вјештака, поступање по примједбама за рад и предлагање мјера

Рјешење о именовању Комисије из области криминалистике за утврђивање приједлога листе вјештака, поступање по примједбама за рад и предлагање мјера

Рјешење о именовању Комисије из хемијско-технолошке области за утврђивање приједлога листе вјештака, поступање по примједбама за рад и предлагање мјера


МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ Народна библиотека Сребреница


ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о допуни Одлуке о начину финансирања здравствене заштите у Републици Српској у 2020. години, број: 02/002-2175-3/20

Одлука о допуни Одлуке о усвајању Цјеновника здравствених услуга, број: 02/002-2175-5/20


КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Правилник о обавезном садржају захтјева за издавање дозволе за оснивање, садржају проспекта и захтјева за измјену проспекта отворених инвестиционих фондова са јавном понудом


УСТАВНИ СУД БиХ

Одлука о допустивости и меритуму, број: АП 2371/18


ЦEНТРAЛНA ИЗБOРНA КOМИСИJA БиХ

Прaвилник o измjeнaмa и дoпунaмa Прaвилникa o утврђивaњу квaлификaциja и пoступку имeнoвaњa члaнoвa бирaчких oдбoрa