Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 31/21

Објављен је СГРС 31/21
Zasto Vam je potreban glasnik

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 31/21, од 8.4.2021. године, објављујемо:


МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Правилник о поступку регистрације и идентификације пореских обвезника

МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА
Правилник о минималним безбједносним захтјевима за тунеле
Правилник о начину управљања тунелом

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
Рјешење о престанку дужности члановима Управног одбора ЈУ Народна библиотека “Пале” Пале
Рјешење о именовању чланова Управног одбора ЈУ Народна библиотека “Пале” Пале

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Бањалука 8, град Бањалука, број: 21.04/951-1415/18

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Рјешење о издавању Дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом, број: 01-422-11/20/P-174-151

ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БиХ
Одлука о закључивању и потврђивању броја уписаних бирача у Централни бирачки списак за пријевремене изборе за начелника oпштине Фоча (ФБиХ), са стањем на дан 22.3.2021. године, у 24.00 часа
Одлука о закључивању и потврђивању броја уписаних бирача у Централни бирачки списак за пријевремене изборе за начелника oпштине Травник, са стањем на дан 22.3.2021. године, у 24.00 часа
Одлукa о измјенама Одлуке о броју чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини, број: 05-1-02-661-1/21