Службени гласник број 009, 2011. година, језик хрватског народа - садржај

 

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

Odluka o usklađivanju akta o utemeljenju Javne 
ustanove Osnovne škole “Josif Pančić” 
Kozica

Odluka o davanju suglasnosti na Plan utroška 
sredstava, broj: 04/1-012-2-82/11 

Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog  
financijskog plana Javnog fonda za dječiju 
zaštitu Republike Srpske

Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog  
financijskog plana Fonda zdravstvenog 
osiguranja Republike Srpske

Odluka o ustvrđivanju općeg interesa, 
broj: 04/1-012-2-72/11

Odluka o ustvrđivanju standarda i kriterija 
za  izbor i imenovanje ravnatelja Socijalno-
gerijatrijskog centra Banja Luka

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za izbor 
i imenovanje ravnatelja Socijalno-
gerijatrijskog centra Banja Luka

Odluka o ustvrđivanju standarda i kriterija 
za  izbor i imenovanje ravnatelja Doma za djecu 
i omladinu ometenu u razvoju Prijedor

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za izbor 
i imenovanje ravnatelja Doma za djecu i 
omladinu ometenu u razvoju Prijedor

Odluka o izvršenju pravomoćne presude 
Okružnog suda u Banjoj Luci, 
broj: 110 U 002 948 10 U

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra 
financija u Sektoru za proračun i javne 
financije

Rješenje o razrješenju ravnatelja Javne ustanove  
Službeni glasnik Republike Srpske

Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti 
ravnatelja  JU Službeni glasnik Republike 
Srpske

PREDSJEDNIK VLADE

Rješenje broj: 04/1.-62/11

Rješenje broj: 04/1.-61/11

Rješenje broj: 04/1.-58/11

Rješenje broj: 04/1.-59/11

Rješenje broj: 04/1.-60/11

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA

Pravilnik o plovidbi i boravku stranih 
civilnih  plovila na unutarnjim vodama 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika 
o usklađivanju i registraciji redova vožnje
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o 
izdavanju licencije za vozilo i ispunjavanju 
tehničko-eksploatacionih i ekoloških 
uvjeta za vozilo kojim se vrši prijevoz

MINISTARSTVO FINANSIJA

Naputak o formi, sadržaju i načinu 
popunjavanja tiskanica za trezorsko poslovanje 
proračunskih rabljenika

PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE

Spisak poreznih obveznika kojima je u periodu 
od 16. prosinca do 31. prosinca 2010. godine 
izdana potvrda o odjavi

SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO BiH

Odluka o zaključivanju i potvrdi broja 
upisanih birača u Središnji birački popis 
za glasovanje van BiH za prijevremene izbore za 
načelnike općina: Bihać, Srbac, Odžak / 
Vukosavlje, Srebrenik, Kalesija / Osmaci, 
Šekovići, Orašje / Donji Žabar i Vogošća, 
koji će se održati 16. siječnja 2011. godine, 
broj: 01-07-1-5480/10 

Odluka o zaključivanju i potvrdi broja 
upisanih birača u Središnji birački popis 
za prijevremene izbore za načelnike općina: 
Bihać, Srbac, Odžak / Vukosavlje, Srebrenik, 
Kalesija / Osmaci, Šekovići, Orašje / Donji 
Žabar i Vogošća, koji će se održati 
16. siječnja 2011. godine, broj: 01-07-1-4/11 

KONKURENCIJSKO VIJEĆE BiH

Zaključak broj: 01-02-26-1-024-2-II/10

Zaključak po Zahtjevu za gospodarskog subjekta 
Izdavačko poduzeće Sarajevo Publishing d.d.
Sarajevo