У  "Службеном гласнику Републике Српске", број 86 од
29. септембра 2014. године, између осталог објављујемо:


Правилник о садржају захтјева за брисање из Регистра фискализованих каса