У  "Службеном гласнику Републике Српске", број 95, од
27. октобра 2014. године, између осталог, објављујемо:


Уредбу о условима и критеријумима за додјелу новчаних средстава у сврху побољшања ефикасности пословања привредних друштава