У  "Службеном гласнику Републике Српске", број 82 од
17. септембра 2014. године, између осталог објављујемо:


Одлуку о емисији обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године