У "Службеном гласнику Републике Српске", број 71, од 
22. августа 2016. године, између осталог, објављујемо:


Правилник о минималним техничко-технолошким условима за производњу јаких алкохолних пића