У "Службеном гласнику Републике Српске", број 82, од 
23. септембра 2016. године, између осталог, објављујемо:


Програм активности за вријеме трајања
"Дјечије недјеље" у Републици Српској у 2016. години