У  "Службеном гласнику Републике Српске", број 95 од
19. новембра 2015. године, између осталог, објављујемо:


Одлуку о броју редовних студената који се уписују у прву годину трећег циклуса студија у академској 2015/16. години на јавним универзитетима

 

Претплата за 2016. годину
17.11.2015

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ ЗА:

1. Штампано издање “Службеног гласника Републике Српске” за 2016. годину;

2. Интернет издање “Службеног гласника Републике Српске” за 2016. годину;

3. Архива “Службеног гласника Републике Српске” - интернет издање;

4. Дикта регистар објављених прописа РС и БиХ - штампано издање за 2016. годину;

5. Дикта регистар објављених прописа РС и БиХ - интернет издање за 2016. годину.

више