У "Службеном гласнику Репбулике Српске" број 105,
од 9. децембра 2016. године, између осталог објављујемо:


Прaвилник o услoвимa, нaчину чувaњa и уништавања
мaтeриjaлних дoкaзa у кривичном поступку


Претплата за 2017. годину
23.11.2016

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ ЗА:

1. Штампано издање “Службеног гласника Републике Српске” за 2017. годину;

2. Интернет издање “Службеног гласника Републике Српске” за 2017. годину;

3. Архива “Службеног гласника Републике Српске” - интернет издање;

4. Дикта регистар објављених прописа РС и БиХ - штампано издање за 2017. годину;

5. Дикта регистар објављених прописа РС и БиХ - интернет издање за 2017. годину.

више