У "Службеном гласнику Републике Српске", број 51, од 
22. јуна 2016. године, између осталог, објављујемо:


Закључак о усвајању информације о реализацији активности на попису становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године и Закључке у вези са информацијом о реализацији активности на попису становништва, домаћинства и станова у БиХ 2013. године

 

Претплата за 2016. годину
17.11.2015

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ ЗА:

1. Штампано издање “Службеног гласника Републике Српске” за 2016. годину;

2. Интернет издање “Службеног гласника Републике Српске” за 2016. годину;

3. Архива “Службеног гласника Републике Српске” - интернет издање;

4. Дикта регистар објављених прописа РС и БиХ - штампано издање за 2016. годину;

5. Дикта регистар објављених прописа РС и БиХ - интернет издање за 2016. годину.

више