У броју 27 од 11. априла 2014. године између осталог објављујемо:


Програм оспособљавања за металостругара